Týden pro inkluzi na Letňáku

V minulém týdnu se naše škola zúčastnila projektu Týden pro inkluzi. Pro žáky naší školy jsme si připravili celou řadu aktivit, abychom jim hravou formou přiblížili téma, které je pro budoucnost našeho systému školství velice důležité. Práce prostupovala nejrůznějšími předměty a kombinovala v sobě celou řadu metod.

V rámci devátých ročníků proběhla otevřená diskuze na téma „Život s postižením“. Zaznělo spoustu zajímavých názorů a bylo pro nás příjemné zjištění, že žákům není lhostejné, jak žijí ostatní lidé kolem nich. Všichni se shodli na tom, že by to rozhodně nevzdali a snažili se žít „obyčejný“ život. V sedmém ročníku se zase žáci „stmelovali“ pomocí hraní rolí a nejrůznějších socializačních her. Zjistili, že často lidem nerozumíme, protože je vlastně neznáme.

Šestáci se seznámili s jinými formami komunikace. Vyzkoušeli si, jak spolu komunikují lidé, kteří jsou nevidomí, neslyšící a hluchoněmí. Žáci si vyzkoušeli, jak se nevidomí lidé cítí a zkusili poznávat hmatem různé předměty. Seznámili jsme se s Louisem Braillem a jeho písmem. Na závěr hodiny jsme si vyzkoušeli hru „Pantomima“, kdy žáci nesměli mluvit a museli činnost pouze předvádět.

Ve výtvarné výchově vytvářeli žáci plakáty na podporu inkluze. Snažili se, aby originálním způsobem upozornili na tuto problematiku.

V rámci ekologického semináře žáci v jednotlivých ročnících absolvovali tato témata: 6. ročník – hraní rolí, nevidomí 7. ročník průzkum školy a blízkého okolí z hlediska nevidomého a vozíčkáře, 8. ročník Braillovo písmo, 9. ročník – řízená diskuze o různých formách postižení.

V předmětu hudební výchova  se žáci 6. – 9. ročníku seznámili s tvorbou a životem nevidomých hudebníků (A. Bocelli, R. Charles).

Kontakt: Oldřich Bezdomnikov, 517 325 650, o.bezdomnikov@zsletnipole.cz