ZŠ Karasova v Ostravě – Mariánských Horách – výtvarná kompozice společně s žáky z jiné ZŠ

19. 10. 2016 se na ZŠ, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, přísp. org. setkali žáci 1. a 3. ročníku s žáky 9. ročníku ze ZŠ U Haldy, se kterými v pondělí sehráli turnaj ve vybíjené a ve fotbale. Tentokrát bylo pro žáky uchystáno vše pro výtvarnou kompozici s temperami na skle a otiskem. Žáky aktivita uchvátila, prohlíželi vzájemně svá díla a společně diskutovali o tom, co jim otisk připomíná. V závěru výtvarné kompozice si ještě starší žáci domluvili s mladšími, že jim namalují předlohy – dýně a mladší žáci je vymalují,společně si pomáhali a a vzniklé obrázky si společně vystavili. Starší žáci se přiznali, že měli trochu strach, zda výtvarnou kompozici zvládnou a mladší žáci se zase svěřili s obavami z předešlého sportovního turnaje. Celá akce byla zakončena opět předáním sladkostí a slibem, že setkání budou pokračovat. Přestože se jednalo o setkání žáků s podobným znevýhodněním, bylo zajímavé sledovat, jak žáci poznávají a porovnávají i jiné podmínky a možnosti pro vzdělávání.

Ing. Božena Šmolková, Mgr. Martina Hrabovská, Mgr. Helena Čechová, 604661863, bsmolkova@email.cz