Žáci ze ZŠ a MŠ Ruská v Litvínově se pokoužili vžít do různých situací z pohledu lidí s postižením

Jako každý rok se téma inkluze stalo součástí pravidelných třídnických hodin, které máme zařazeny v rozvrhu každé pondělní ráno. Žáci se vžívali do rolí nevidomých, neslyšících či tělesně postižených. V rámci tělesné výchovy si vyzkoušeli aktivity Bränball, Goalball, v jazykové komunikaci se pak věnovali tématům „Jak by mi bylo, kdybych …“ , vyzkoušeli si čtení v  Braillově písmu, znakovou řeč. Žáci sedmých tříd navštívili výstavu „Neviditelná“ v Praze.  Pyšnit se také můžeme veřejným vystoupením našeho nevidomého žáka Ondřeje Krejči, který spolu s Davidem Kollerem zazpíval na koncertě Světlo pro Světlušku https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11632244812-svetlo-pro-svetlusku/21654215027 ( minuta 8:40)

kontakt: Gabriela Komůrková ; 476 111 170, zsruska@zsruska.cz, https://www.zsruska.cz