Zcela zaplněný sál byl při přednášce O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové

Akci pořádaly Ústav primární a preprimární edukace a Katedra speciální pedagogiky a logopedie PdF UHK v rámci akce Týden pro inkluzi. Cílem bylo představit zejména studentům, ale i dalším zájemcům, praktické zkušenosti s inkluzí z pohledu ředitelů škol. Besedy se účastnil ředitel školy speciální a ředitel běžné základní školy s dlouholetou zkušeností s inkluzí žáků se speciálními potřebami.

Odkazy:

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Novinky/Tyden-pro-inkluzi

https://www.facebook.com/pdf.uhk.cz/photos/pcb.1117962451632651/1117957018299861/?type=3&theater

kontakty: Pavel Zikl, pavel.zikl@uhk.cz

 

V minulém týdnu se na PdF uskutečnila přednáška s diskusí O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním, která se konala v rámci celostátní akce Týden pro inkluzi.

Zveřejnil(a) Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové dne 26. říjen 2016

V minulém týdnu se na PdF uskutečnila přednáška s diskusí O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním, která se konala v rámci celostátní akce Týden pro inkluzi.

Zveřejnil(a) Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové dne 26. říjen 2016