Organizace Lumos a Národní parlament dětí a mládeže ČR zorganizoval několik workshopů pro děti

Zástupci organizace Lumos a Národní parlament dětí a mládeže ČR zorganizovali v rámci Týdne pro inkluzi ve dnech 17. a 21. října několik workshopů pro dětí 7. a 8. tříd na Základní škole Horácké náměstí a Základní škole Masarova v Brně. Cílem workshopů bylo umožnit dětem mluvit o inkluzi. Odborníci na inkluzi tak dostali jedinečnou příležitost zjistit, jak na inkluzi pohlížejí ti, kterých se týká. „Zapojit děti do diskuse o věcech, které se jich týkají, považujeme za jeden z důležitých principů moderní společnosti. Děti by měly mít právo vyjádřit se k otázkám, které ovlivňují jejich životy,“ říká Ingrid Hanzlíkováz z Lumosu. S tím souhlasí i koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže Jana Strnad Votavová, „dospělí by se měli naučit naslouchat hlasu dětí“.  Děti v rámci diskuse vyjadřovaly své obavy i názory, v téměř dvouhodinovém workshopu také navrhovaly, co by školy mohly a měly pro úspěšnou inkluzi udělat a co by potřebovaly samy, aby inkluzi lépe pochopily a mohly svým spolužákům pomáhat. Kromě toho, že je podle dětí potřeba školu lépe vybavit bezbariérově, připravit pro děti s postižením příjemné prostředí a zajistit jim asistenty, by budoucí spolužáci přivítali více informací o dětech samotných, jejich postižení i o tom, jak by jim sami v rámci vyučování mohli pomoci. “Zjistili bychom, jaké to je mít postižení a naučili se mu třeba pomáhat.” Řekl jeden z účastníků workshop Ukázalo se, že děti se inkluze nebojí, jen potřebují, aby se s nimi o nové situaci více mluvilo. “Pokud se budeme bát jinakosti, tak nezkusíme nové věci,” doplnila účastnice workshopu na ZŠ Masarova. Celkem pěti workshopů se zúčastnilo 198 dětí a 12 učitelů.

více informací zde

[GGAL id=2596]