Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 zrealizovala během Týdne pro inkluzi celoškolní projekt NÁVRATY

Projekt realizovaný 19. října věnovaný tematicky 30. výročí školy jsme nazvali NÁVRATY ze dvou důvodů- v myšlenkové rovině jakožto návraty vzpomínek na to, co bylo, a v rovině fyzické- oslovili jsme bývalé žáky a jejich rodiče, kteří jsou v nějaké oblasti úspěšní a byli ochotni najít si čas pro to, aby současným žákům ukázali rozmanité aktivity, případně rozšířili jejich znalosti z převážně společenskovědních oblastí. Jedním z našich stěžejních cílů bylo, aby se zapojili všichni  žáci školy, tedy i žáci s OMJ, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, žáci se sociokulturním znevýhodněním, žáci ohrožení školním neúspěchem.

V dopoledních dílnách si tak všichni žáci II. stupně ( žáci I. stupně z organizačních důvodů pracovali společně po třídách) mohli vybrat jednu čtyřhodinovou či dvě dvouhodinové dílny, které vedli převážně bývalí žáci, učitelé, ale i žáci a jejich rodiče: např:

  • Výroba odznáčků-placek ( s podtextem učit se „číst mezi řádky“)
  • Mezi rybami
  • Jak začít podnikat
  • Divadelní dílna
  • Hudební dílna
  • Jídlo podle Arcimboldiho
  • Výchova psa
  • Zdravě do těla
  • Jak fotografovat.

Velice si vážíme ochoty všech příznivců školy, kteří si pro tento den našli čas a nezištně a s nadšením pomohli.

Uvědomujeme si, že žáci, kteří mají nějaký handicap, jsou jakýmkoli způsobem znevýhodnění, mají silnou potřebu sounáležitosti, šance „někam patřit“, necítit se být odlišnými v tom negativním slova smyslu. A soudě dle zpětné vazby žáků samých, ale i rodičů, učitelů ( zejména třídních) i asistentů pedagogů jsme k tomu realizací tohoto dne přispěli.