Liga lidských práv zorganizovala odpoledne s Férovou školou na PdF MU

Událost proběhla na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v pondělí 17. 10.  Pozvány byly děti z Ateliéru Studánka, které v prostorách fakulty celé odpoledne kreslily své představě o ideální škole. V průběhu tohoto odpoledne jsme si s dětmi povídali o jejich školách, o tom, co se jim ve škole líbí, z čeho mají radost, a co by naopak změnily, vylepšily, či zrušili úplně. Výsledkem je krásný obraz plný rozmanitých postřehů a nápadu dětí, které navštěvují brněnské základní školy. Celým odpolednem nás na fakultě provázela paní doktorka Lucie Procházková, která děti také provedla po fakultě a ukázala jim, kde se učí studenti, kteří se sami jednou stanou učiteli třeba i v základních školách. Dalším výstupem je také rozhovor s paní doktorkou, ve kterém jsme hovořili o jejím pohledu na současnou přípravu učitelů a na studium na Pedagogické fakultě.

kontakt: Aneta Vondrová, 731 359 881, aneta.vondrova@llp.cz

[GGAL id=2592]