Týden pro inkluzi na Katedře pedagogiky a psychologie PFJU v Českých Budějovicích

V rámci Týdne pro inkluzi proběhlo na PFJU pět vzdělávacích akcí. V pondělí 17. 10. se konaly tři přednášky s diskusí. Přednášek se zúčastnily především studenti pedagogické fakulty, ale dále nás mile překvapila účast několika pedagogů z praxe, kteří vzdělávací aktivity velmi uvítali. Průměrně přednášky navštívilo 90 účastníků. První přednáška s názvem Koncept inkluze měla za cíl shrnou východiska společného – inkluzivního vzdělávání, důvody a přínosy tohoto konceptu. Přednášku vedla PaeDr. Helena Havlisová, Ph.D. Cílem druhé přednášky Role školních poradenských pracovišť ve společném (inkluzivním) vzdělávání bylo seznámení s podporou, kterou by mělo plně obsazené školní poradenské pracoviště poskytnout škole vzhledem ke společnému vzdělávání. Přednášející byla Mgr. Marie Najmonová. Poslední přednáškou prvního dne Týdne pro inkluzi na PFJU byla přednáška PhDr. Miluše Vítečkové, Ph.D. s názvem Společné (inkluzivní) vzdělávání / Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole. Paní doktorka ve své přednášce reagovala na novou legislativní úpravu, která přináší nový systém podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto přednášku velmi přivítali pedagogové z praxe, kteří podle jejich slov tyto informace zatím postrádali ve své praxi. Ve středu 19. 10. proběhla přednáška PhDr. Dalibora Kučery, Ph.D.  s názvem Praxe inkluzivního vzdělávání v Norsku. Přednášky se zúčastnilo  75 studentů pedagogické fakulty a dále několik pedagogů z Katedry pedagogiky a psychologie. Účastníci byli seznámeni s zkušenostmi, které získal pan doktor při své studijní cestě po norských školách. Studenty jeho zkušenosti velmi oslovily, což se potvrdilo v závěrečné diskuzi a velkým množstvím dotazů, které měli.  Poslední akcí, která proběhla 20. 10. v rámci Týdne pro inkluzi na PFJU byl seminář a workshop Mgr. Zuzany Bílkové, Ph.D. a Mgr. Olgy Malinovské Děti s ADHD ve třídě ZŠ – aktuální trendy v přístupu k ADHD. I o tuto akci byl velký zájem, a to především z řad studentů fakulty, kteří uvítali praktickou vzdělávací akci. Vzhledem k tomu, že se studenti často na praxi setkávají s učiteli, kteří si stěžují na to, že žáků se specifickými poruchami chování přibývá, a proto velmi uvítali nové přístupy a metody v práci s těmito žáky.

Zájem o Týden pro inkluzi předčil očekávání pořadatelů této akce na PFJU. Akce byla velmi vítána nejen studenty fakulty, ale i pedagogy.

Kontaktní osoba: Marie Najmonová; 603 55 11 60, mnajmonova@pf.jcu.cz, https://www.pf.jcu.cz

[GGAL id=2613]