Metodický den – inovativní metody práce v MŠ, 1. stupni ZŠ, školních družinách se konal v centru Akropolis,z.s.

 Ve čtvrtek 20.10. proběhl ve snoezelen místnostech centra Akropolis metodický den pro pedagogy a odborníky, kteří pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Zúčastnilo se ho 13 zástupců z 10 organizací. Zastoupeny byly domy dětí i mateřské a základní školy.

Téma se týkalo inkluze dětí se specifickými potřebami do běžných kolektivů. Inkluze a společné vzdělávání jsou v dnešní době velmi horká témata. A právě multisenzorické prostředí, které stimuluje a podporuje jednotlivé lidské smysly a jehož cílem je zklidňovat a napomáhat soustředění, inkluzi dětí usnadňuje.

Například děti trpící hyparaktivitou a poruchami chování (ADHD, ADD) mohou v multisenzorickém koutku na chvilku relaxovat a ulevit si od hlučného prostředí kolektivu. Snoezelen prostředí je možné naaranžovat také ve školním prostředí a  prospívá jak jednotlivcům, tak stmelování kolektivů. Jeho přínosem je odstranění stresu a slouží jako prevence afektů, kdy je pro jednotlivé děti okolní prostředí příliš náročné, odstraňuje apatii nebo tlumí záchvaty zuřivosti. Děti, se kterými se v daný moment nedá domluvit se v něm uklidní. Funguje velmi dobře pro lepší přijetí jinakosti obecně.

Všechny tyto nové poznatky účastníci metodického dnu velmi ocenili.

Děkujeme Dagmar Mega, Pavlíně Krátké i zástupcům slovenské neziskové organizace 3lobit.

[GGAL id=2556]