Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity proběhl filmový večer na téma autismus

Na Pedagogické fakultě MU se ve středu 19.10.2016 v rámci TÝDNE PRO INKLUZI konal filmový podvečer na téma autismus. Jeho součástí byly ukázky umělecké tvorby mladých lidí s autismem a promítání filmu „Sněhový dort“. Jádrem podvečera bylo představení knihy „Svět očima dítěte s autismem“ za účasti obou autorů Perchty Kazi Páté a jejího syna Matyáše Hájka. Po představení knihy probíhala beseda s autory a po ní následovala malá autogramiáda.

Akce se uskutečnila díky spolupráci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Další filmový podvečer se připravuje na jaro 2017.

Kontaktní osoby: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (PdF MU, Brno), Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová (Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU).

[GGAL id=2607]